Koncepcja szkoły

Szkoła przyjazna dziecku, otwarte na potrzeby środowiska, nastawiona na rozwój inteligencji wielorakich, promująca działania twórcze oraz przywiązanie do tradycji i kultury Naszej Małej Ojczyzny.