Dzieci czują się bezpiecznie i nigdy się nie nudzą. Pewnie dlatego, że prowadzimy m.in. zajęcia dogoterapii. Psy terapeutyczne są ważnymi ,, pracownikami” naszej placówki. Podczas uwielbianych przez dzieci zajęć kształtowane są pozytywne emocje przedszkolaków w kontakcie z psem, doskonalimy także sprawność ruchową naszych milusińskich. Psy mają wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysły dziecka: wzrok, słuch, dotyk, dlatego są naszymi wyjątkowymi ,,pracownikami”.