605C5935 (Copy).jpg

    W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła i przedszkole przystąpiło do realizacji programu profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program nosi nazwę “Chronimy dzieci” i ma na celu wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed szeroko pojętym krzywdzeniem. Działania prowadzone w ramach programu przyczynią się do  podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Nasi uczniowie jak i przedszkolaki będą uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych, nauczyciele w warsztatach specjalistycznych a rodzice w pogadankach profilaktycznych.
    Finalnym efektem programu jest przyznanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Mamy nadzieję, że zdobędziemy niezbędne w XXI wieku umiejętności i otrzymamy certyfikat.

Trzymajcie kciuki!:)

605C5935 (Copy).jpg