Zapraszamy do pobrania i wypełniania karty zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi “Dziecięce Marzenia” w Olsztynie.

 Adres do pobrania karty: Karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi