Działalność edukacyjno-wychowawcza w naszym przedszkolu oparta jest  na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN. Z naszymi dziećmi pracujemy na programie Kolorowy Start.

Wybrany przez nas program wspomaga rozwój aktywności dzieci. Kierowany jest do dzieci, które lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, kolorowanki oraz puzzle. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie, starają się być samodzielne i koleżeńskie. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami po malowniczej okolicy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co przedszkolaki w naturalny sposób zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Dzieci uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych:

  • języka angielskiego,
  • religii,
  • zajęciach plastycznych ,
  • zajęciach socjoterapeutycznych
  • zajęcia z elementami logopedii.
  • W pracy z dziećmi wykorzystywana jest metoda krakowska.