Zapraszamy do pobrania i wypełniania karty zgłoszenia dziecka do do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Olsztynie.

 Adres do pobrania karty: Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej