Świetlica szkolna to miejsce różnorodnej aktywności uczniów. Praca nauczyciela świetlicy polega przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, ale także dbaniu o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. W świetlicy dzieci mają możliwość przyswojenia i wdrożenia na co dzień zasad kultury, a także rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań. 

By wesprzeć rodziców i edukację dziecka, czas spędzony w świetlicy uczeń może poświęcić wyrabianiu nawyku systematycznego, starannego i samodzielnego odrabiania prac zadanych do domu. Nasza szkoła bierze udział w Mega Misji – jest to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii cyfrowych. Podopieczni świetlicy uczą się przy tym ważnych zasad młodego internauty

Zasady zachowania na świetlicy:

ŚWIETLICA JEST CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 13.00 -16:30

1. Bawimy się w spokoju – nie hałasujemy.

2. Dbamy o ład i porządek – książki, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym miejscu.

3. Nie opuszczamy świetlicy samowolnie- wyjście zgłaszamy nauczycielowi.

4. Słuchamy poleceń nauczyciela.

5. Używamy zwrotów grzecznościowych: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

6. Stosujemy zasadę “Jeden mówi, reszta słucha”.

7.  Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się – bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

8. Szanujemy swoją i cudzą własność.

9. Rozwijamy swoje zainteresowania i uzdolnienia.

10. Bawimy się i współpracujemy ze sobą 🙂

{phocagallery view=category|categoryid=14|limitstart=0|limitcount=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}