Dzień: 18 listopada 2015

O szkole

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich Rodziców i Opiekunów, którym zależy na harmonijnym rozwoju dziecka w domowej atmosferze, pod okiem profesjonalnej […]

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna to miejsce różnorodnej aktywności uczniów. Praca nauczyciela świetlicy polega przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, ale także dbaniu […]

Metody pracy

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy z wielu atrakcyjnych metod wpierających samodzielność, aktywność, zachęcających do twórczych poszukiwań oraz rozwijania zdolności […]