W procesie nauczania matematyki, ważnym elementem jest zrozumienie trudnych dla dziecka pojęć matematycznych. Metoda Numicon, jest metodą która może być wykorzystywana do wprowadzania w świat matematyki zarówno uczniów zdolnych, jak również uczniów z problemami w nauce tej edukacji.

 

PAMIĘTAJMY!!! Matematyki  może  nauczyć  się  każdy.  Trzeba  tylko  na  nią  uwrażliwiać  dzieci  od najmłodszych lat. Należy stwarzać warunki do poszerzania zakresu doświadczeń dziecka, by mogło samodzielnie dostrzegać związki, zależności, regularności, prawidłowości, schematy, by potrafiło uogólniać, wnioskować, kodować. Te umiejętności są niezbędną podstawą do samodzielnego radzenia sobie z matematyką. W połączeniu z sytuacjami zadaniowymi będą intensywnie wspomagać rozwój umysłowy dziecka i wprowadzać w świat matematyki. Jeśli dodamy  jeszcze  atrakcyjną  pomoc  dydaktyczną  to  poznawanie  matematyki  stanie  się wspaniałą  zabawą.  Taką  możliwość  dają  nam  klocki  Numicon. Ich  pomysłodawcą  jest angielski  dydaktyk  matematyki  Tony  Wing.  Opracowana  przez  brytyjskich  naukowców metoda  Numicon opiera się na poglądach J. Brunera i J. Piageta dotyczących wspomagania rozwoju  czynności  umysłowych  ważnych  dla  uczenia  się  matematyki.  Wizualne odwzorowanie   liczb   pomaga   dzieciom   w   zrozumieniu   matematyki  i  zachęca  do  jej poznawania. To klocki, które pomagają dzieciom przyswoić sobie pojęcie liczby i zależności między liczbami. Poprzez  odpowiednie  ćwiczenia  i  zadania,  które  mają  formę  zabawy,  odbywają  się w  ruchu,  z  wykorzystaniem  wielu  elementów  manipulacyjnych  na  konkretach  dziecko zdobywa bogate doświadczenia.

Klocki są tak zaprojektowane, aby mogły być wykorzystywane przez dzieci w różnym wieku, o różnym stopniu zdolności czy umiejętności. Klocki Numicon dają uczniom możliwość zauważania pewnych prawidłowości i odkrywania zasad poprzez manipulację, przyglądanie się i codzienne ich używanie. Numicon to system kształtów, który został zaprojektowany tak, by bez użycia graficznego znaku przedstawić liczby i zobrazować zależności, jakie zachodzą między nimi. Specjalne kształty, odpowiadające liczbom od 1 do 10, zostały zaprojektowane tak, by bez użycia symbolu graficznego istniała możliwość przedstawienia liczb i relacji między nimi. Kształty z otworami dla każdej liczby zachowują zasadę grupowania otworów „w pary”, dlatego ułożenie kształtów w kolejności  pozwala dziecku zauważyć ważną zależność między liczbami, np. fakt, że każda następna liczba jest o jeden większa od poprzedniej i każda poprzedzająca o jeden mniejsza. W dalszej pracy dziecko samo zauważy w jaki sposób m.in. z dwóch czwórek powstaje osiem, a jak trzy dwójki tworzą sześć. Wyjątkowość klocków Numicon to wizualizacja abstrakcyjnych pojęć matematycznych, których dzieci po prostu nie rozumieją.

Klocki Numicon pozwalają dziecku zobaczyć i poczuć, jak elementy łączą się ze sobą. Poprzez manipulowanie elementami, budowanie konstrukcji, dopasowywanie kształtów oraz zabawy z użyciem woreczka, wchodzącego w skład zestawu dziecko doświadcza liczb w dwojaki sposób: dotykiem i wzorkiem.

Metoda  Numicon  pozwala  nauczycielowi planować  indywidualną  pracę  z  dzieckiem w  zależności  od  stopnia  jego  umiejętności,  możliwości  i  zainteresowań,  tak  więc  może wspierać zarówno dzieci zdolne, jak i te ze specyficznymi trudnościami i deficytami.

Wykorzystanie klocków Numicon daje dzieciom pewność siebie pod względem myślenia i  rozumowania  matematycznego. Dzięki kolorowym klockom Numicon nauka staje się dla dziecka przyjemna, a na dodatek przynosi dobre rezultaty.

{phocagallery view=category|categoryid=9|limitstart=0|limitcount=7|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}