Bajkoterapia jest jedną z metod jakie wykorzystuje się w pracy z dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego potrzeb, ewentualnych lęków. Bajkoterapia dostarcza dziecku wiele pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia i działania, dzięki temu potrafi sam rozwiązywać problemy. Czytanie bajek ma wpływ na wzbogacenie percepcji dziecka. Przedszkolak poznaje otaczający go świat i historię swego kraju, odkrywa źródła kultury. Kontakt z tekstem literackim rozwija wyobraźnię dziecka. Ma ono możliwość identyfikacji z bohaterami opowieści.

Wykorzystując bajki do celów terapeutycznych, oddziałujemy nie tylko na zmianę postawy dziecka, ale również kształtowanie systemu wartości. W sytuacjach trudnych bajkoterapia ma za zadanie wspierać dziecko i sprawić, aby uwierzyło we własne siły i swoją wartość.

Bajkoterapię dzieli się na trzy gatunki:

  • Bajki relaksacyjne – celem tych bajek jest wywołanie odprężenia oraz uspokajanie dziecka. Fabuła bajki zawsze dzieje się w miejscu bardzo dobrze znanym dziecku, spokojnym, przyjaznym i bezpiecznym. Relaks ma za zadanie odprężyć mięśnie dziecka, wyciszenie go. Wszystkie zmartwienia i lęki odchodzą na dalszy plan.

  • Bajki psychoedukacyjne – ich celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka. Bajkowy bohater zawsze przeżywa problem bardzo podobny do tego, który trapi dziecko. Dzięki temu dziecko zdobywa ważne doświadczenie, które uczy jak powinno się zachować w danej sytuacji. Bajki te wspomagają trudny proces dorastania dziecka, nakierowują dziecko do innowacyjnego i pozytywnego myślenia.

  • Bajki psychoterapeutyczne –  są to bajki zawierające inny sposób spojrzenia na sytuacje trudne dla dziecka, sytuacjom tym nadaje się nowe znaczenie, ,,obłaskawia”się je, np. lęk, strach staje się czynnikiem motywującym, źródłem informacji. Perypetie bohaterów bajek wpływają zastępczo na zaspakajanie potrzeb dziecka, dowartościowują je, dają poczucie zrozumienia i akceptacji. Budują pozytywne emocje, dają nadzieję, są źródłem wzorców. Bajki przekazują wiedzę o lękach dziecka oraz wskazują odbiorcy sposoby radzenia sobie z nim.

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=0|limitcount=10|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}