Dzień: 10 listopada 2015

Organizacja zajęć

Na terenie placówki organizowane są zupełnie bezpłatne zajęcia: logopedyczne, fizjoterapeutyczne, integracji sensorycznej, socjoterapii i zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej: religii, języka […]