Sierpień 2014
„Jestem w przedszkolu bez Mamy i Taty” – Tydzień Adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci
wrzsień 2014
„Dzień przedszkolaka” – zabawy integracyjne, korowód przedszkolaków ulicami osiedla, odwiedziny Szkoły Podstawowej Nr 13
październik 2014
„Przegląd piosenki żołnierskiej” – udział w konkursie o zasięgu miejskim
„Serduszka dla Jana Pawła II” – udział w miejskich obchodach
„Święta Drzewa” – uroczyste obchody, spotkanie z leśnikiem
Święto Pieczonego Ziemniaka – grill i pieczenie ziemniaka
listopad 2014
„Urodziny Marchewki”- „Kolorowy dzień” – kolor pomarańczowy i żółty
„Biesiada literacka” – z Tatą w przedszkolu
„Święto Niepodległości” – zajęcia dydaktyczne poświęcone symbolom narodowym, śpiewanie pieśni patriotycznych i recytowanie wiersze o Polsce.
„Jestem już Przedszkolakiem” – pasowania na przedszkolaka w gr. „Misie”
„Podróże do Krainy Przyrody – podsumowanie realizacji programu ekolog.
„Spotkanie z policjantem”- gość w przedszkolu, wzbudzanie zaufania do policjanta, pogadanka na temat bezpieczeństwa na drogach.
„Mój Przyjaciel Miś”- obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przyniesienie do przedszkola własnych misiów. Zabawy, konkursy i atrakcje dla dzieci.
„Magia i czary, czyli przedszkolne Andrzejki” poznajemy polskie zwyczaje i obrzędy ludowe (konkursy i zabawy), podtrzymywanie tradycji andrzejkowych wróżb.
grudzień 2014
„Niech żyją Górnicy” – gość w przedszkolu, spotkanie z przedstawicielem KWB Bełchatów występy dzieci; poznawanie pracy górnika,
„Mikołaju, Mikołaju na Ciebie czekamy” – spotkanie z Mikołajem – rozdanie niespodzianek,
„W świątecznym nastroju” – spotkania wigilijne w grupach, występy dzieci, wspólne kolędowanie.
styczeń 2015
„Już karnawał włożył maskę” – przedszkolny bal przebierańców. Zabawy, konkursy dla wszystkich.
„Babciu miła, Dziadku drogi”- Uroczyste spotkania w grupach
„Przegląd Kolęd i Pastorałek” – udział w konkursie o zasięgu miejskim
„Bal w przedszkolu” – dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola
luty 2015
„Czekoladowy dzień” – kolor brązowy
marzec 2015
„Dzień otwarty”
„Niedzielne spotkania z przedszkolem” – spotkania informacyjne dla rodziców i dzieci, przyszłych przedszkolaków
„Pożegnanie Zimy, powitanie Wiosny”- kolorowy dzień – zielony- Korowód z Marzanną i zielonym Gaikiem – zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny.
„Światowy dzień wody”- „Kolorowy Dzień” – niebieski, kształtowanie postawy poszanowania środowiska naturalnego. Gry i zabawy badawcze z wykorzystaniem wody.
„Świerszczykowe wiersze” – udział w konkursie organizowanym przez MCK
kwiecień 2015
„Święta, święta, biją dzwony”- wielkanocne zwyczaje, inscenizacja w wykonaniu dzieci, spotkanie z rodzicami. Poznawanie tradycji i symboli wielkanocnych.
„Ziemia wyspa zielona” -obchody Światowego Dnia Ziemi Korowód zielonych
„Pożegnanie Zimy, powitanie Wiosny”- kolorowy dzień – zielony- Korowód z Marzanną i zielonym Gaikiem – zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny.
„Igrzyska sportowe przedszkolaków” – udział w imprezie miejskiej – igrzyskach sportowych przedszkolaków.
„Dzień zdrowia” – gość w przedszkolu, spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia występy dzieci; poznawanie pracy pielęgniarki, lekarza,
maj 2015
„Obchody Święta Flagi” – Kto ty jesteś polak mały – kolorowy dzień – kolor czerwony i biały
„Dzień Mamy i Taty” – piknik rodzinny, prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Mamy i Taty;
„Spotkanie ze strażakami” – gość w przedszkolu. Wyrażenie szacunku dla pracy strażaków poprzez wiersze i laurki.
czerwiec 2015
„Urodziny przedszkola”
„Każde dziecko chce być kochane” – Kolorowy tydzień obchodów Dnia Dziecka:
„Zanim będę uczniem” – wycieczka do Szkoły Podstawowej. Spotkanie z uczniami klasy pierwszej.
„Hej przedszkole ukochane co bez ciebie zrobię ja …..”- pożegnanie starszaków. Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród.